hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Tŷ Llew - cysgu 4

 • yn cysgu 4: un ystafell wely ddwbwl ac un ystafell wely yn cynnwys gwely bync
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â llieiniau eich hunain
 • wi-fi am ddim
 • cawod, dim baddon
 • gardd ddi-borfa yn y cefn
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • ar y llawr gwaelod felly dim grisiau i'w gyrraedd nac oddi fewn iddo
 • caniateir un ci ar y tro am dâl ychwanegol o £25
 • mae lle i barcio o flaen y fflatiau – os nad oes digwydd bod lle, mae maes parcio ychwanegol ger y siop wrth y traeth
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd ar gael ar y golofn i'r chwith
I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma

Cafodd y fflat yma ei henwi ar ôl - T. Llew Jones (Hydref 1915 – Ionawr 2009)

Un o Ddyffryn Teifi oedd T. Llew Jones. Fe gafodd ei eni a'i fagu ym mhentref bach Pentre-cwrt ger Llandysul, a bu'n athro yn yr ardal am 35 o flynyddoedd. Dyma'i filltir sgwâr ac mae ei storïau yn llawn cyfeiriadau at lefydd yn yr ardal, fel Cwmtudu yn y nofel Dirgelwch yr Ogof. Y Plas sy'n sefyll ar ben y clogwyn uwchben Llangrannog ydy'r plas yn ei nofel Ysbryd Plas Nantesgob.

Cewch wybodaeth ychwanegol am yr awdur plant hynod o boblogaidd a’r bardd yma: www.bbc.co.uk/cymru/ffeil/cefndir/tllewjones.shtml ac yma: http://www.gomer.co.uk/gomer/cy/gomer.ViewAuthor/authorBio/750

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288