hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Eluned – cysgu 2/3

 • yn cysgu hyd at 3: un ystafell wely ddwbwl ac un gwely soffa i un yn y lolfa
 • golygfa o'r môr o'r lolfa
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â llieiniau eich hunain
 • wi-fi am ddim
 • cawod, dim baddon
 • gardd ddi-borfa yn y cefn
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • does dim peiriant golchi llestri na dillad (mae laundrette filltir a hanner i ffwrdd)
 • haearn a bwrdd smwddio
 • cadair uchel a cod deithio ar gyfer babi ar gael ar ofyn
 • fflat bitw bach yw hon
 • mae lle i barcio o flaen y fflatiau – os nad oes digwydd bod lle, mae maes parcio ychwanegol ger y siop wrth y traeth
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd ar gael ar y golofn i'r chwith i'r dudalen gyfarwyddiadau
I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma

Cafodd y fflat yma ei henwi ar ôl - Eluned Phillips (Hydref 1914 – Ionawr 2009) Bardd o Genarth ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Hi yw’r unig wraig i ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith.

Y tro cyntaf oedd yn Eisteddfod Y Bala ym 1967. Y testun oedd ‘Corlannau’ ac ysgrifennodd ddwy bryddest, gydag un ohonynt yn ennill y Goron a’r llall hefyd ymhlith y tair orau yn y gystadleuaeth. Ei phwnc yn y gerdd fuddugol yw tair o gorlannau crefyddol y byd, crefydd Islam, Cristnogaeth a chrefydd Bwda'r Tsieineaid.

Yr ail dro iddi ennill y Goron, oedd yn Eisteddfod Ynys Môn yn 1983. Testun y bryddest oedd ‘Clymau’. Ynddo mae Eluned Phillips yn cymryd agwedd dra gwahanol i agwedd ymffrostgar Prif Weinidog Prydain ar y pryd, Margaret Thatcher, wnaeth ddatgan rhyfel â’r Ariannin dros Ynysoedd y Malvinas. 'Roedd y bryddest yn cyfeirio at y dioddef a welwyd ar fwrdd y Sir Galahad, ac yn gresynu fod pobl o'r un hil, o Gymru ac o Batagonia, yn tanio ar ei gilydd.

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288