hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Mae'r iaith Gymraeg yn greiddiol i ddiwylliant a hanes Ceredigion a Chymru. Mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi bod yn syrthio dros y blynyddoedd ac erbyn hyn dim ond 47.3% o boblogaeth Ceredigion sydd yn siaradwyr Cymraeg. Un o'r rhesymau am hyn ydy oherwydd allfudiad o Geredigion sydd wedyn yn arwain at fewnlifiad o Loegr i'r ardal.

Yn amlach na pheidio mae enwau llefydd Ceredigion a Chymru yn siarad cyfrolau amdanynt, heblaw fod yr enwau wedi cael eu newid i enwau gwahanol, Saesneg gan wladychwyr neu wedi cael eu seisnigo gan wladychwyr.

Saith – Daw'r enw Saith yn Tresaith o'r hen enw am Sant – Saith, neu mi allech chi gredu'r chwedl am y chwiorydd o'r Iwerddon

Hanes cyffredinol yr ardal

Y diwydiant gwlan

Hanes Aberteifi

Mae odynnau calch i'w gweld ar hyd bae Ceredigion – mae un amlwg yng Nghwmtudy ac yn Llangrannog. Roedd cwmniau adeiladu llongau yn Aberporth ac yng Nghei Newydd.

Yr Arglwydd Rhys (Aberteifi)

Ceredig ap Cunedda – Sefydlwr traddodiadol teyrnas Ceredgion

Bois y Cilie

Eluned Phillips

T Llew Jones

Dewi Emrys

Mae mwy o wybodaeth am hanes a diwylliant yr ardal dan Atyniadau

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288