hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Cyrraedd Fronifor a Chanolfan Tresaith:

O gyfeiriad Aberporth: Wedi cyrraedd Tresaith dilynwch yr heol i lawr a throi i’r chwith am y môr. Wedi troi i’r chwith cewch hyd i Fronifor a’r Ganolfan wrth droi i’r mynediad chwith cyntaf. Mae’r Ganolfan ar ben yr heol breifat hon a Fronifor yw’r ty canol gyda drws coch.

O gyfeiriad heol o’r gogledd: Wedi cyrraedd Tresaith, dilynwch yr heol gul i lawr ac i fyny hyd at droad yn yr heol, yma fe drowch i’r dde am y môr.Wedi troi i’r dde, cewch hyd i’r ganolfan wrth droi i’r mynediad chwith cyntaf, mae’r Ganolfan ar ben yr heol breifat hon a Fronifor yw’r tŷ canol gyda drws coch.

Canolfan Tresaith Tresaith ABERTEIFI SA43 2JL

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288