hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

 • mae'r siop lawr ger y traeth
 • gellir hurio caiacau o'r siop yn nhymor yr haf
 • coffi go iawn ar werth yma, siocled poeth, tê amrywiol
 • lle i eistedd tu allan yn edrych dros y traeth
 • hufen iâ Sidoli's
 • mae'r Caban drws nesaf yn darparu bwyd yn ystod yr haf ac mae ychydig o fwyd
 • ar gael yn y siop yn ystod misoedd eraill y flwyddyn
 • hefyd ar werth yn y siop:
  • bwcedi a rhaw
  • siwtiau nofio
  • siwtiau gwlyb
  • peli ac amrywiol gêmau traeth
  • rhwydi ac abwyd cranciau
  • stampiau a chardiau post
  • llyfrau a mapiau
  • bagiau ac esgidiau haf
  • trowseri byr
  • anrhegion a chofroddion

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288