hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Cilie – cysgu 5

 • yn cysgu 5: un ystafell wely ddwbwl ac un ystafell wely yn cynnwys tri gwely sengl
 • golygfa o'r môr o'r lolfa ac o'r ddwy ystafell wely
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â llieiniau eich hunain
 • wi-fi am ddim
 • cawod, dim baddon
 • gardd ddi-borfa yn y cefn
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • sedd uchel i faban
 • cot deithio i faban (bydd angen dod â dillad gwely eich hun i hwn)
 • mae dau set o risiau oddi mewn i'r fflat hwn
 • mae lle i barcio o flaen y fflatiau – os nad oes digwydd bod lle, mae maes parcio ychwanegol ger y siop wrth y traeth
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd ar gael ar y golofn i'r chwith

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma

Cafodd y fflat yma ei henwi ar ôl - Bois y Cilie.

Teulu o feirdd gwlad a fagwyd ar fferm y Cilie, Cwmtudu – pentref nid nepell o Dresaith. Fel y dywed y diweddar lenor T. Llew Jones amdanynt: "Roedd e’n deulu mawr o ddeuddeg o blant - pump o ferched a saith o fechgyn - i gyd yn epil y gof a’r bardd Jeremiah Jones a’i wraig Mary. Aeth dau o'r bechgyn i’r Weinidogaeth a dod yn bregethwyr mwyaf amlwg a phoblogaidd eu dydd." "Enillodd un mab Gadair a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol a dyrchafwyd tri ohonynt i urdd y wisg wen yng Ngorsedd y Beirdd am eu cyfraniad i farddoniaeth Gymraeg." "Enillodd un arall wobr yr ‘Academi’ am gyfrol o farddoniaeth orau’r flwyddyn. Cyhoeddodd y brodyr rhyngddynt ryw ddeg o gyfrolau o farddoniaeth a rhyddiaith"

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288