hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

I weld argaeledd ac i archebu gwyliau dewiswch eich fflat ac yna ewch i'n calendr sydd ar wefan Gorau o Gymru:

Archebu Cilie

Archebu Eluned

Archebu Tŷ Llew

Does dim calendr ar gyfer y Ganolfan – mae rhaid i chi gysylltu â ni yn uniongyrchol.

Yn ystod gwyliau'r haf gallwch chi ddim ond archebu am wythnos – o Sadwrn i Sadwrn

Mae ein polisiau i'w gweld yma

Croeso i chi gysylltu gyda ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i archebu'ch gwyliau.

07780 548 288

pysgodfflat@hotmail.com

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288