hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Gwybodaeth Bwcio

Er mwyn bwcio neu am weld argaeledd y 3 fflat, cliciwch ar y ddolen bwcio arlein ar y chwith. Os hoffech rhagor o wybodaeth cyn gwneud hynny, neu os yw'n well gennych fwcio dros y ffôn, codwch y ffôn neu anfonwch e-bost atom.

Er mwyn bwcio'r Ganolfan / Hostel neu i ofyn am ei argaeledd ffoniwch neu ebostiwch a byddwn yn eich ateb cyn gynted ag sy'n bosibl.

01239 811565

heledd@tresaith.net

Mae llogi llety am wythnos yn rhedeg o Sadwrn i Sadwrn. Mae’r prisiau i gyd yn cynnwys trydan, gwres a dillad gwely (dim dillad gwely yn y ganolfan). Bydd angen i chi ddod â thywelion.

Mae’r holl fflatiau yn rhai di-fwg. Canieteir cwn yn fflat T Llew yn unig. Dim ond un ci ar y tro ar gost ychwanegol o £25 y ci. Rhaid nodi os ydych yn dod â'ch ci wrth i chi archebu.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288