hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english
Disgwylir i chi ddod gyda chi i’r Ganolfan:
Digon o’r canlynol i bara'r arhosiad:


: papur tŷ bach
: sebon golchi llestri
: tywelion sychu llestri
: tabledi peiriant golchi llestri
: olew coginio (digon am ffrio dwfn pe bai angen)
: bwyd a diod
: sachau cysgu (dillad gwely sengl) & gorchudd gobennydd
: matsis hir neu ynnwr tân (ffwrn, rhaid cymryd gofal)
: deunydd glanhau ee er mwyn glanhau byrddau a lloriau

Darperir yn y Ganolfan:


: offer coginio
: sosbenni, tuniau, colandr ayb
: ffwrn nwy gyda 6 hob
: microdon
: tostiwr
: peiriant golchi llestri
: oergell fawr
: rhewgell fawr
: 3 cawod bechgyn & 3 cawod merched
: trydan
: gwres canolog
: parcio
: ffôn talu
01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288