hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english
Traeth Tresaith

Mae traeth Tresaith wedi cael ei gwobrwyo’n anrhydeddus gyda’r faner las ers blynyddoedd. Er mwyn ennyn y faner hon rhaid i’r dŵr nofio fod yn cwrdd â’r safonau uchaf, a rhaid i’r traeth fod yn lân, yn cael ei reoli’n dda ac yn hybu rheolaeth amgylcheddol gadarn.

Tresaith yw un o hoff fannau ymwelwyr â Cheredigion, ynghyd ag un o hoff draethau’r trigolion lleol. Ceir traeth euraidd, diogel, ac wrth edrych yn ofalus draw yn y dŵr gellid yn aml gweld dolffiniaid chwareus. Ar ddiwrnod clir gwelir pellafion Penllyn.

Mae’n fan perffaith ar gyfer teuluoedd â phlant, gan y ceir dau ofalwr bywyd ar y traeth yn ystod gwyliau’r haf.

Rhaeadr Tresaith - Man gwych i gael cawod o ddŵr ffres ar ôl bod yn y môr! Un o olygfeydd mwyaf trawiadol Tresaith yw’r rhaeadr, gyda’r afon Saith yn rhedeg dros glogwyn i lawr at y traeth.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288