hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Canslo

Os ydych am ganslo o fewn 7 diwrnod i fwcio, fe gewch yr arian i gyd yn ôl ac eithrio 5% , sy’n cael ei godi i dalu ffi gweinyddu’r taliad electronic.

Os ydych am ganslo o fewn 7 - 14 diwrnod o fwcio cewch 50% o’r arian yn ôl ac eithrio 5%, ffi gweinyddu.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288