hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Cymraeg yw un o ieithoedd hynaf Ewrop, ac yn ddigon posib yr iaith ysgrifenedig hynaf ar y cyfandir gan y gellid dyddio’n barddoniaeth gynharaf yn ôl i’r 6ed ganrif. Mae’r Gymraeg wedi bod o dan bwysau dychrynllyd ar hyd y canrifoedd, ond mae’n tyfu’n gryfach gyda phoblogrwydd ysgolion uwchradd Cymraeg, sianel deledu Cymraeg S4C, a hefyd pwysau parhaol gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg sy’n gweithredu’n ddi-drais er mwyn cael statws cydradd i’r iaith o fewn Cymru.

>Ceredigion yw un o’r siroedd lle mae’r Gymraeg ar ei chryfaf.

Os ydych yn adnabod rhywun sydd â diddordeb i ddysgu'r iaith cyfeiriwch hwy at www.saysomethinginwelsh.com

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288