hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Y môr – mae Siop y Traeth gerllaw yn darparu ar gyfer llogi dillad gwlyb, ac yn gwerthu skim boards a byrddau cyrff a chychod bach. Gwerthir diodydd twym ac oer yng nghaffi’r siop ac amrywiol o fwydydd. Mae’r syrffwyr yn heidio i draeth Tresaith yn arbennig yn y gaeaf pan fo’r tonnau ar eu gorau. Gellid defnyddio Tresaith fel cyrchfan ar gyfer gweithgareddau amrywiol eraill:

Gallwch gymryd taith canŵ neu kayak i lawr yr afon Teifi, i lawr drwy geunant bendigedig ac wrth ymyl ardal natur Cilgerran. Gallwch drefnu tripiau o grwpiau mawr yn ogystal. 01239 613961 - www.heritagecanoes.co.uk Gallwch ofyn am siaradwyr Cymraeg.

Y mae parc antur Cenarth yn boblogaidd dros ben gyda llu o ddewis gweithgareddau. 01559 371621 www.cenarth-adventure.co.uk Gallwch ofyn am siaradwyr Cymraeg.

Y man gorau i drefnu teithiau cwch i ymweld â’r arfordir cyfagos yw Ceinewydd, ynghyd â bywyd gwyllt y môr a chael gweld y dolffiniaid a’r morloi - www.newquay.com/surveyboat.htm Dydd 01545 560032, Hwyr 01545 580444

Ceir parc antur ger Llanarth, Aberaeron hefyd ymwelwch â www.llain.com neu ffoniwch 01545 580127.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288