hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Hafod y Môr – gwyliau ger traeth Dinbych y Pysgod...

Mae gennym lety 3 seren mewn tŷ o’r enw Hafod y Môr uwchben harbwr tref boblogaidd Dinbych y Pysgod.

O fewn i’r tŷ mae pedair fflat eang - Waldo sy’n cysgu 9; Dewi Emrys sy’n cysgu uchafswm o 7; Crwys sy’n cysgu uchafswm o 4; a Harbwr sy’n cysgu uchafswm o 5.

Ceir golygfeydd ysblennydd o’r harbwr o bob un fflat.

Ymwelwch â’n gwefan www.hafodymor.com am ragor o wybodaeth.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288