hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Y mae’r fflatiau sydd gennym o fewn Fronifor oll wedi’u henwi ar ôl beirdd lleol – Eluned Phillips, T. Llew Jones a brodyr fferm y Cilie.

Rydym wedi bod yn ffodus o gael cwmni ambell i fardd mwy cyfoes yn aros yn y fflatiau. Comisiynwyd y bardd adnabyddus o Gaerfyrddin, Tudur Dylan Jones, gennym i ysgrifennu cerdd fawl i Dresaith ac i’r llety yr ydym yn eu cynnig yma. Y mae Dylan yn brifardd enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn yn 1995, ac, union ddegawd wedi’r gamp honno, yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri yn 2005. Yr ydym yn hapus dros ben o allu cael Dylan fel ymwelydd gyda ni yn Nhresaith, ac i’r fangre hon ei ysbrydoli i ysgrifennu’r gerdd hon:

Tresaith Gwn am hafan, man i mi,
yn gynnes rhwng clogwyni,
lle mae ton ar don yn dod
a'i lanw yn wylanod,
bae a chreigiau a chregyn,
tir a thai, a'r traeth ei hun.

Yn awr mae lle i aros,
un man yn hafan drwy'r nos,
un gwesty i Gymru i gyd
yn y bae fwynhau bywyd,
un lle rhydd ymhell o'r haid,
lle i wên, a gwell enaid.
Tudur Dylan Jones

Bardd adnabyddus arall, a ddaw o Gaerdydd yn wreiddiol, yw Emyr Lewis. Ysgrifenna Emyr yn y dull caeth a rhydd, ac mae wedi ennill y Goron a’r Gadair mewn gwahanol eisteddfodau cenedlaethol. Mae ei waith yn aml yn eironig a’i wrthrychau yn bennaf yn gyfoes a dinesig. Y mae Emyr a’i deulu wedi bod yn aros gyda ni yn Nhresaith hefyd, ysgogodd yr arhosiad ar ddwy englyn a adawodd mewn llyfr ymwelwyr!

Trochion geirwon yw’r goror ar y Sul
yn Nhresaith, wrth wylio’r
creigiau du yn malu’r môr
o hafan glud Fronifor.

Mae haul twym ola’ tymor ein gwyliau’n
ein galw i grwydro’r
bore, lawr llwybr y môr
i nofio, o Fronifor.
Emyr Lewis

Ni ddylid mynd rhagom heb sôn am gerdd fawl y prifardd Cynan i Dresaith:
Tresaith Beth sydd i’w weled yn Nhresaith
Ym min yr hwyr, ym min yr hwyr?
Yr eigion euog a’i fron yn llaith
Yn troi a throsi mewn hunllef faith;
A hyn sydd i’w weld yn Nhresaith.

Beth sydd i’w glywed yn Nhresaith
Ym min yr hwyr, ym min yr hwyr?
Cri gwylan unig â ’i bron dan graith
Yn dyfod yn âl o seithug daith;
A hyn sydd i’w glywed yn Nhresaith.

Beth sydd i’w deimlo yn Nhresaith
Ym min yr hwyr, ym min yr hwyr?
Calon alarus, â ’i hiraeth maith
Yn swn y tonnau y caffael iaith;
A hyn sydd i’w deimlo yn Nhresaith.
Cynan

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288